Ukraina toivoo Suomesta lisää transitoliikennettä

in

Ukrainan ja Keski-Aasian rautatieliikenteestä ja kehitysnäkemyksistä keskusteltiin Suomen, Venäjän ja IVY-maiden välisiin rautatiekuljetuksiin erikoistuneen logistiikkayhtiö Freight One Scandinavian seminaarissa. Kuluva vuosi Ukrainassa on merkinnyt rautateiden näkökulmasta taantumaa lähes kaikilla tasoilla.

Kaikkiaan Ukrainan rautateillä oli 8 % vähemmän kuljetuksia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sellu- ja paperiteollisuuden kuljetukset pienentyivät kokonaisuudessaan kolmasosan, Suomen osuus pieneni peräti 41 %. Ukrainan käyttämästä sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineista 86 % on tuontiraaka-aineita, mutta Ukrainan tilanteen takia käyttäjät ovat pienentäneet paperiostojaan.

”Suomen ja Ukrainan väliseen liikenteeseen vaikuttaa Venäjän korkeat rahtimaksut. Rahtikustannukset Suomesta ovat 15–20 % korkeammat kuin jos lähtömaana olisi Venäjä”, kertoo Freight One Ukrainan pääjohtaja Julia Mordvinova.

Suomesta Krimille lähtevät kuljetukset sujuvat normaalisti eikä kuljetuksessa ole rahdin lähettäjän kannalta muutoksia. Myös lisääntyvä transitoliikenne Suomesta Keski-Eurooppaan olisi Ukrainalle erittäin tervetullutta. Mordvinovan mielestä tärkeintä mitä tilanteen parantamiseksi voisi tapahtua, olisi Ukrainan lähentyminen Euroopan Unioniin.

”Läheisempi integraatio parantaisi edellytyksiä taloudelliseen elpymiseen ja sillä olisi positiivisia vaikutuksia myös Suomen ja Ukrainan väliseen liikenteeseen”, arvioi Mordvinova.

Vaikka Ukrainan rautatielogistiikka ja siihen liittyvät prosessit ovat viime vuosina parantuneet paljon, on hienotavaran kuljetuksissa vielä laatuhaasteita. Freight One aikookin saneerata 1500 katettua vaunua vuoden loppuun mennessä.

Kazakstanista Euraasian logistinen keskipiste

Kazakstanissa Freight One vasta aloittelee oman yhtiönsä Freight One Central Asian toimintaa, mutta tulevaisuus näyttää hyvältä, sillä reitit Keski-Aasiaan kulkevat Kazakstanin kautta.

”Kazakstanin hallitus investoi voimakkaasti paikalliseen infrastruktuuriin. Etumme on sijainti Euraasian logistisessa keskipisteessä ja erityisesti Länsi-Kiinan kehittämisestä johtuva liikenteen kasvu. Tavoitteemme on tuottaa kuljetuspalveluita niin, että ne vastaavat suomalaisen asiakkaan odotuksia niin nopeuden, palvelun laadun kuin hinnankin puolesta”, kuvailee Freight One Scandinavinan toimitusjohtaja Anssi Laakkonen.

Vilkasta keskustelua

Seminaarialustukset kirvoittivat runsaasti keskustelua ja kuulijoilta tuli paljon kysymyksiä seminaarin puhujille. Yksi kysymyksistä koski rahdin kuljettamista Kiinaan niin, että kuljetus siirretään Kazakstanissa rautatievaunuista rekkoihin. Tämä on täysin mahdollista, ja tavara voidaan kuljettaa Kiinaan tai Kiinasta pois myös autokuljetuksena. Samoin on mahdollista vaihtaa vaunuun kiinalaiset telit, jolloin siirtokuormausta ei myöskään tarvita.

Erityisesti hintakysymykset askarruttivat kuulijoita, sillä suorat autokuormat Suomesta ovat välillä erittäin kilpailukykyisiä.

”Ukrainan rautatiet on suunnitellut kasvattavansa rahteja, mutta nykyisestä tilanteesta johtuen hintojen nousu siirtyy kuitenkin hajautetusti ensi vuodelle”, kertoo Mordvinova.

Myös Kazakstanissa kunnossapitokustannukset ovat kasvussa, joka luo painetta hinnankorotuksille.

PGK:n vaunusto on runsaampaa kuin muiden operaattoreiden, mutta tavaralähetyksissä on edelleen paljon yksittäisiä ongelmia ratkottavana. Freight One Central Asia on perustettu nimenomaan parantamaan kuljetuspalveluita alueelle, mutta prosessi on vielä kesken. Erityisesti suomalaisia lähettäjiä helpottaa paikallisen avun saaminen kohdemaassa tyhjävaunujen palautuksen hoitamiseksi. Lisäksi pitkällä tähtäimellä taloudellinen kilpailukyky paranee, kun paluurahteja saadaan entistä kattavammin.

LiiteKoko
FOS_2014_seminaari_puhujat.jpg859.47 Kt
FOS_2014_seminaari_yleiskuva.jpg996.31 Kt