Erikoiskuljetus Tšeljabinskiin kustannustehokkaasti ja aikataulussa

Freight One Scandinavian (FOS) ydinosaaminen oli pääroolissa, kun tšekkiläisen projektijohtourakoitsija Enkomin hankkima Wärtsilän generaattorilaitteisto kuljetettiin Venäjän Tšeljabinskiin rakennettavaan energialaitokseen. FOS:n asiantuntemus varmisti, että 100 vaunun erikoiskuljetus oli kuormattu oikein ja luotettavasti, lähetys ylitti rajan ilman huomautuksia, ja saapui määränpäähänsä kustannustehokkaasti ja aikataulussa.

Laitoksen osana kuljetettiin neljä Wärtsilän 10 megawatin generaattoria. 86 tonnia painavien generaattorilaitoksen moottoreiden erikoiskuljetus määränpäähänsä vaati monipuolista rautatie- ja yleislogistiikan osaamista, suurkuormakalustoa sekä saumatonta yhteistyötä usean eri toimijan välillä. Vaativasta kuljetuksesta ja erittäin tiukasta aikataulusta huolimatta kuljetus saapui määränpäähänsä toivottuna aikana, vain neljässä viikossa.

Pähkinänkuoressa:

  • Logistiikkayhtiö: Freight One Scandinavia (Suomi)
  • Asiakas: Enkom a.s. (Tšekin tasavalta)
  • Tavarantoimittaja: Wärtsilä, 4 kpl x 10 MW generaattorilaitoksia
  • Kuljetus: 62 konttivaunua ja 35 erikoiskuljetusvaunua, yhteensä 2000 tonnia ja 9770 m³
  • Aikataulu: rautatiekuljetus Mäntyluodosta Venäjän Tšeljabinskiin neljässä viikossa. Toimitusaikaa kiristettiin viikolla alkuperäisestä huolimatta tavaran volyymin kasvusta.

Asiantuntemus ja yhteistyö takaavat laadun

Ensimmäinen osa kuljetuksesta, 106 merikontin ja 35 vaunun kuorman siirto Mäntyluodosta Kouvolaan, kesti viikon. Kouvolassa suoritettu siirtokuormaus vei kaksi viikkoa, jolloin tavara lastattiin rautatievaunuihin. Viimeinen osa kuljetusta, rautatiematka Kouvolasta Tšeljabinskiin kesti myös viikon, ja sisälsi 62 konttivaunua ja 35 erikoiskuljetusvaunua, yhteensä 97 vaunua. Alun perin vaunuja piti lähteä matkaan huomattavasti enemmän, mutta vaunujen lukumäärää saatiin laskettua roimasti alaspäin kuormausta ja kontitusta optimoimalla siitä huolimatta, että tavaran volyymi kasvoi viime hetkillä alkuperäisestä arviosta 1500 kuutiolla. Optimoinnin ansiosta myös asiakkaan rahtikulut laskivat merkittävästi.

FOS:n myyntipäällikkö Jan Linnainmaa näkee suuren hyödyn siinä, että yrityksellä on iso kuljetuskumppani PGK, erinomaiset yhteydet vaunutoimittajiin ja vankka asiantuntemus huolinnassa ja dokumentaatiossa. ”Näin laaja projekti vaatii tiivistä yhteistyötä alihankkijoiden kanssa, jolloin kustannusten kurissapitäminen on tärkeä asia. Lisäksi tiivis yhteistyömme VR:n ja Venäjän rautateiden kanssa mahdollisti, että vaunut eivät seisoneet paikallaan missään vaiheessa. Tämä on iso säästö vaunuvuokrassa”, kertoo Linnainmaa.

Projektin tilannut Enkom on kuljetukseen hyvin tyytyväinen.

”FOS on asiantuntija Venäjälle suuntautuvien teollisuustuotteiden kuljetuksessa, ja tämä menestyksekkäästi hoidettu erikoiskuljetus on siitä hyvä esimerkki. Meille tärkeintä on paras mahdollinen hinta-laatusuhde, joka toteutui tässä tapauksessa erinomaisesti“, kiittelee Enkomin johtaja Richard Benda.

Freight One Scandinavian hyödyt kuljetuksissa:

  • iso kuljetuskumppani (PGK) = kapasiteettia joustavasti ja riittävästi
  • hyvät yhteydet vaunutoimittajiin = optimaalinen kalusto tiivis yhteistyö alihankkijoiden kanssa = kustannustehokkuus
  • yhteistyö Suomen ja Venäjän rautateiden kanssa = etenevä kuljetus
  • huolinnan ja dokumentaation asiantuntemus = rajamuodollisuuksien sujuminen